Hopp over navigasjon
    
Mobile site

Hits

Found 1 items


Cover photo
""
Sign in (top right) to give your star rating
Published:
2018 . - Book . - 56 s.
Norwegian, Nynorsk
Genre:
Information:
Ho tok dei vala Noreg gav henne, no vil ikkje Noreg ha henne. Då somaliske Mona Ibrahim Ahmed var 16, tok ho eit modig val. Ho ville bestemme over sitt eige liv. Det kosta henne dyrt og gjekk ut over forholdet til familien og miljøet ho kom frå. Men no, etter ti år i Noreg, fekk ho avslag på søknaden om å bli norsk statsborgar. På desse ti åra har Mona blitt ei sentral stemme i Bergen som ei av dei som oppmuntrar unge med minoritetsbakgrunn til å ta eigne val. Mona tok dei vala Noreg gav henne, no vil heller ikkje Noreg ha henne her. I Brev til Noreg fortel Mona om oppveksten som somalisk flyktning i Etiopia, om reisa til Noreg, om å komme frå ein klankultur til eit samfunn der staten har overteke mange av familiens oppgåver, og om møtet med eit land som lærte henne at det å reflektere er ei gåve, at det å ta eigne val er ein rett. Boka er ein del av serien Norsk røyndom.
Series:
Item location:
325 A
Borrow       Add to selection list

(beta)Be the first to write a review
Då ho var 16 år, braut Mona Ibrahim med familien og det somaliske miljøet ho veks opp i. Ho ville bestemme over sitt eige liv. Sidan har ho markert seg som ein viktig stemme for minoritetskvinners rettigheiter, særskild i lokalmiljøa i Bergen. Etter 10 år i Noreg har ho fått avslag på søknaden om norsk statsborgarskap. I denne pamfletten fortel Ibrahim om reisa som somalisk flyktning til Noreg via Etiopia, om å forlate eit klansstyrt miljø, og om vala som det norske samheldet baud ho. Ibrahim tok dei: ho forlét eit restriktivt miljø, ho lærde seg norsk, ho arbeida og bidrog til fellesskapet. No står ho i fare for å bli deportert. Pamfletten er skriven i samarbeid med journalist Hilde Sandvik, som ein del av Samlagets serie Norsk Røyndom. Omtalen er utarbeidd av BS.

Du som er i himmelen


by Alf Kjetil Walgermo
Book in Nynorsk | published 2018 | Part of series: Norsk røyndom
Available (Avd.: Voksen - Location: Fag 248.4 W)
Borrow Add to selection list

Eg snakkar om det heile tida


by Camara Joof (Camara Lundestad Joof)
Book in Nynorsk | published 2018 | Part of series: [Norsk røyndom]
Available (Avd.: Voksen - Location: Fag 305.48 J)
Borrow Add to selection list

Matmakt på butikken


by Siri Helle
Book in Nynorsk | published 2018 | Part of series: Norsk røyndom
Available (Avd.: Voksen - Location: Fag 381 H)
Borrow Add to selection list

Mot normalt


by Bjørn Hatterud
Book in Nynorsk | published 2018 | Part of series: [Norsk røyndom]
Available (Avd.: Voksen - Location: Fag 306 H)
Borrow Add to selection list

Ikkje ver redd sånne som meg


by Sumaya Jirde Ali ([omsett av: Ole Jan Borgund])
Book in Nynorsk | published 2018 | Part of series: [Norsk røyndom]
Available (Avd.: Voksen - Location: Fag 305.235 A)
Borrow Add to selection list

Brev til Noreg


by Mona Ibrahim Ahmed (Mona Ibrahim Ahmed og Hilde Sandvik)
Book in Nynorsk | published 2018 | Part of series: Norsk røyndom
Available (Avd.: Voksen - Location: Fag 325 A)
Borrow Add to selection list
Always display this tab

Bibliotekarenes bokanmeldelser - fra anbefalinger.deichman.no

Always display this tab
  • Suggest this item to somebody: Brev til Noreg
  • Share on Facebook
  • Show Facebook's Like button
  • Tweet
  • Vis QR-kode med lenke for mobil
  • Your suggestions
  • Display alternatives